مناطق تحت پوشش

ما به‌زودی به تمام مناطق خارج از شهر مشهد سرویس دلیوری رایگان برای خرید اینترنتی میوه ارائه خواهیم داد. اما فعلا در حال حاضر شهر مشهد  و سایر مناطقی که در نقشه بالا مشاهده می‌کنید را تحت پوشش قرار داده‌ایم.